Our involvements

Vikings tar ansvar for utsatt ungdom ved å gi dem et alternativ de er interessert i.

Ungdom er prioritert i Vikings. Ungdom som ikke finner seg til rette i tradisjonelle idrettsmiljøer søker seg ofte til alternative, actionpregede og tøffe kontaktsporter. Som for eksempel kampsport. Men Vikings opplever stadig at utsatt ungdom kommer til oss, lokket av amerikansk fotballs spennende og fysiske karakter, samt vår "tøffe", amerikanske image med sterk lagfølelse og fellesskap.

Vikings har tatt ansvar for å ta vare på en del av disse ungdommene, og tok initiativ til det som i dag er et av Oslo's mest vellykkede prosjekt rettet mot å hjelpe ungdom ut av ekstremmiljøer.

I 1996 innledet Vikings kontakt med belastede miljøer i Oslos sør-østlige bydeler, som utviklet seg til et samarbeid mellom Vikings, Bydel Nordstrand og forebyggende avdeling ved Manglerud Politistasjon. Prosjektet fikk navnet "Nordstrand Bandits" og hadde til hensikt å tilby ungdom et idrettslig alternativ som interesserte dem, i en sunn og disiplinert ramme av amerikansk fotball. Profesjonelle ungdomsarbeidere- som samtidig er trenere i Vikings- står ansvarlige for prosjektet.

Vi har i 2007 gjennomført et tilsvarende prosjekt i Bydel St.Hanshaugen og skal gjøre det samme i tiden fremover.

Hvorfor? Fordi vi ser det har en positiv innvirkning på det lokale ungdomsmiljøet.

Ungdomsprosjektene er dyrt for Vikings. Men det er verdt det! Vi har valgt å klare det uten midler utenfra. Men for å drive det forsvarlig videre, med oppfølging av enkeltungdommer, er vi avhengig av støtte fra sponsorer og det offentlige.
Denne teksten er også tilgjengelig på engelsk
Sponsor
booster_1 booster_2 booster_3 booster_4 booster_5 booster_6 booster_7 booster_8
Standings
Fixtures
Facebook

Join the Oslo Viking Community

Join our goup on Facebook to follow
what is going on – on and off the field.

Support us


Play the state regulated lottery and support us at the same time - through Grasrotandelen.

Read more