The Vikings are looking for your help!

01/28/2018

Oslo, den 26. januar 2018

 

Jeg sitter i valgkomiteen i Oslo Vikings og vi nærmer oss et nytt årsmøte og valg av nytt styre. Møte finner sted 27. februar 2018 kl 19:00. Det vises til Styret sin melding som er lagt ut på våre sosiale nettsteder.

 

I denne anledning så vil jeg benytte dette forum til å søke etter personer som er interessert i å hjelpe klubben. De behøver på ingen måte å være tidligere eller eksisterende spillere, men det hjelper nok å ha et hjerte for klubben på et eller annet nivå.

Oslo Vikings drives som dere sikkert allerede vet av frivillige ildsjeler og med midler fra hovedsakelig dugnad, kontingenter og treningsavgifter.

 

Valgkomiteen har i år allerede på plass gode kandidater til de styreposisjonene vi trenger. De består hovedsakelig av personer som tar gjenvalg og dermed ivaretar en viktig kontinuitet, noe vi er veldig fornøyd og glade for. Når det er sagt, så er det fremdeles rom for andre å melde seg på og det er også mulighet for benkeforslag på selve årsmøtet. Jeg vil derimot oppfordre eventuelle kandidater til å ta kontakt med undertegnede i forkant av møte for en prat og eventuell avklaring i forhold til hvilken rolle man stiller seg tilgjengelig for.

 

Styret har en viktig organiserende funksjon i Vikings, men er helt avhengig av tilgjengelige ressurs personer på mange områder. Så vi søker også etter personer som har lyst og tid til å ta i et tak for klubben. Dette gjelder alt fra å bistå under arrangementer (kamper og andre event’er), dugnader, arbeide med å få nye sponsorer, PR osv.

 

Dagens styre og ressurspersoner består for det meste av personer som har vært med å “dra lasset” i mange år. Dersom vi legger resultatene til grunn, har dette vært med stor suksess. Når det er sagt, så er dette personer som gjør dette frivillig, gratis og på sin egen fritid. Vi er etter hvert blitt en stor klubb, med mange medlemmer og med mange arrangementer og arbeidsoppgaver. De synes jo dette arbeidet er gøy, men belastningen på disse personene er sterkt økende og vi har behov for å få inn “friskt blod” i form av personer som ønsker å hjelpe oss videre i vår utvikling av Norges STØRSTE og BESTE fotballklubb.

 

Vi er utrolig stolte av alle våre lag og ikke minst den flotte jobben vi gjør for våre juniorer. Samtidig er det viktig å bemerke at vårt seniorlag er per dags dato «Norges flaggskip», og det ønsker vi å legge til rette for at de fortsatt skal være.

 

Vi har ambisjoner på mange nivåer og det dreier seg ikke bare å vinne kamper, men også å skape en trygg og god klubb for unge spillere med forskjellig utgangspunkt hva størrelse og atletiske evner angår. Vi har allerede en lang rekke veldig hyggelige eksempler på unge spillere, som nok ikke har funnet sin plass innen vanlige tradisjonelle norske idretter, som har kommet til Vikings og funnet et inkluderende, sunt og spennende miljø. Her har de følt seg velkommen og sett at det finnes faktisk en idrett hvor også de kan ha det moro, finne nye venner og til og med bli gode idretts utøvere. Uansett størrelse og evner, så er de alle velkommen i Vikings.

 

For fortsatt kunne opprettholde dette tilbudet og fortsette vår flotte utvikling, så trenger vi flere ressurspersoner. Flere som kan bistå i alt fra “små oppgaver”, til å ta tak i de litt større løftene. Kamp arrangement, reiser, dugnader, material forvaltere, sponsor og PR arbeid, assistent trenere, lag-ledere (behøver ikke kunne fotball av den grunn). Listen er lang og jo flere som kan være med å dra lasset, jo bedre.

 

Jeg vil absolutt oppfordre foreldre til å vurdere dette. Vi har et omfattende junior program allerede, men vi kan bli bedre alle nivåer men det krever tid og ressurser. Jeg håper med dette at noen av dere har tid og mulighet til å bli med å videre utvikle tilbudet til våre unge Vikinger og klubben generelt.

 

Har du på noe som helst nivå har tid og lyst til å ta i et tak for Oslo Vikings, så ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende samtale.

 

På forhånd takk.

På vegne av valgkomiteen i Oslo Vikings  Henrik Dahl

e-mail:   henrikdahl1@gmail.com

Tlf: 48160634

Vikings trolls postgame