WE NEED YOU….

01/11/2017

 Oslo Viking Volunteers Needed!

Hei på dere.
Jeg sitter i valgkomiteen i Oslo Vikings og vi nærmer oss et nytt årsmøte og valg av nytt styre. Møte finner sted i begynnelsen av februar.
I denne anledning så vil jeg benytte dette forum til å søke etter personer som er interessert i å hjelpe klubben. De behøver på ingen måte å være tidligere eller eksisterende spillere, men det hjelper nok å ha et hjerte for klubben på et eller annet nivå.
Oslo Vikings drives som dere sikkert allerede vet av frivillige ildsjeler og med midler fra hovedsakelig dugnad og kontingenter.

Det vi i første omgang søker er personer til følgende verv:
Styreleder – Som leder må man styre, koordinere og følge opp de tiltakene som styret iverksetter. Man blir også klubbens representant ut mot diverse fora og forbund.

Nestleder – Styreleders «høyre hånd». Bistå med diverse basert på fordeling med leder

Vi har i tillegg til disse rollene 6 andre posisjoner i styret som er besatt og derfor ivaretar en viktig kontinuitet. Nye styremedlemmer vil derfor inngå i et styre som allerede består av personer som har erfaring med både styrearbeid og Vikings.

Styret har en viktig organiserende funksjon i Vikings, men er helt avhengig av tilgjengelige ressurs personer på mange områder. Så vi søker også etter personer som har lyst og tid til å ta i et tak for klubben. Dette gjelder alt fra å bistå under arrangementer (kamper og andre event’er), dugnader, arbeide for å få nye sponsorer, PR osv.
Jeg vil gjerne oppfordre foreldre til å vurdere dette. Vi har et omfattende junior program allerede, men vi kan bli bedre alle nivåer men det krever tid og ressurser. Jeg håper med dette at noen av dere har tid og mulighet til å bli med å videre utvikle tilbudet til våre unge Vikinger og klubben generelt.

Har du på noe som helst nivå har tid og lyst til å ta i et tak for Oslo Vikings, så ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende samtale.

På forhånd takk.
På vegne av valgkomiteen i Oslo Vikings
Henrik Dahl
e-mail: hd@nsb.no
Tlf: 48160634

Please follow and like us:
error
Facebook6k
Facebook
Instagram